close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 30 sierpnia 2017

  Przypominamy o trwającym naborze do Kolegium Tłumaczy na rok 2018. Program pobytowy adresowany jest do tłumaczy literatury polskiej zamieszkałych poza Polską. UWAGA!!! Termin składania wniosków o trwające od jednego do trzech miesięcy pobyty twórcze upływa 30 września 2017.

  Program adresowany jest do wszystkim tłumaczy literatury polskiej, zarówno tych z dużym dorobkiem, jak i początkujących. Kandydat musi mieć przynajmniej jeden tekst tłumaczenia ogłoszony drukiem bądź w poważnej publikacji internetowej. Kandydaci mogą ubiegać się o pobyt od jednego do trzech miesięcy we wskazanym przez siebie terminie. Jest to typowy pobyt twórczy, jedyną ewentualną obligacją tłumacza jest wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tłumacze zakwaterowani będą w pokojach Kolegium Tłumaczy przy nowej siedzibie Instytutu Książki, na ulicy Zygmunta Wróblewskiego 6.

   

  Zasady zgłaszania się kandydatów:

   

  Kandydaci zgłaszają się sami i przedkładają następujące dokumenty (wszystko wysyłane e-mailem):

   

  •     życiorys (data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, działalność zawodowa),

   

  •     pełna lista opublikowanych przekładów (i ewentualnie innych publikacji),

   

  •     krótki opis prac przewidzianych na czas pobytu studyjnego (czyli nad jakim przekładem kandydat będzie pracował podczas pobytu, jakiego rodzaju  badania/ poszukiwania/kwerendy/konsultacje są potrzebne etc. Rozpatrywane będą wyłącznie projekty związane z przekładem konkretnych dzieł – a nie np. projekty badawcze, naukowe itd.),

   

  •     próbka tłumaczenia (tekstu opublikowanego),

   

  •     informacja na temat preferowanego terminu i ilości miesięcy,

   

  •     informacja na temat preferowanego tematu wykładu/zajęć dla studentów.

   

  •     ewentualnie: rekomendacja (tłumacza z dużym dorobkiem, wydawcy, polonisty, instytucji kultury, polskiej placówki dyplomatycznej, ośrodka akademickiego).

   

  Aplikacje należy kierować na adres Instytutu Książki:

   

  Instytut Książki

  ul. Zygmunta Wróblewskiego 6

  31-148 Kraków

  Tel. +48 12 61 71 918

  Faks +48 12 62 37 682

  osoba kontaktowa: Elżbieta Wierzchowska-Ziobro e.wierzchowska@instytutksiazki.pl

   

   

     

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: