close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZGŁOSZENIE UTRATY LUB ZNISZCZENIA DOWODU OSOBISTEGO

 • Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie ten fakt dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej osobiście albo w formie pisemnej za pomocą poczty lub faksu wyłącznie na specjalnym formularzu: Formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.  (Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 09.00 do 14.00, wtorek od 13.00 do 18.00, w przypadku utraty dokumentu tożsamości - bez rezerwacji terminu wizyty)

   

  Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie na żądanie. Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące, zaświadczenie nie zastępuje dokumentu tożsamości.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: