close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 17 listopada 2018

  15 listopada 2018 r. Ambasador RP w Niemczech, prof. Andrzej Przyłębski, otworzył wspólnie z Ministrem Spraw Zagranicznych RFN, Heiko Maasem, dwudniową konferencję „Stulecie niemieckiej polityki wobec Polski”, zorganizowaną przez niemiecki MSZ i Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt, przy wsparciu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

   

   

  Organizatorzy konferencji „Stulecie niemieckiej polityki wobec Polski (1918-2018): Tradycja – przełom cywilizacyjny - porozumienie – partnerstwo” podkreślali zgodnie, że ma ona wymiar historyczny, a okazją do jej zorganizowania jest jubileusz stulecia niepodległości Polski

   

  W swoim programowym przemówieniu, otwierającym konferencję, Federalny Minister Spraw Zagranicznych Heiko Maas podkreślił, jak wyjątkowa jest ścisła współpraca między oboma krajami: „Nie wykluczamy trudnych pytań, a niezbędna otwartość i normalność w kontaktach ze sobą są szczęśliwym stanem w stosunkach polsko-niemieckich”. Minister Maas stwierdził również, że w Niemczech zbyt mało uwagi poświęca się zbrodniom okresu niemieckiej okupacji w Polsce. Podkreślając, iż należy to zmienić, wspomniał o programie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej „Europa 1918-2018”. Zapowiedział także stworzenie w roku 2019 kolejnego programu, w ramach którego uczniowie z Polski i Niemiec będą badać losy ofiar niemieckich zbrodni w Polsce. Heiko Maas nawiązał także do „kamieni milowych” polsko-niemieckiego pojednania, takich jak list polskich biskupów, gest kanclerza Willy'ego Brandta czy zbliżenie po 1989 r. i niemieckie wsparcie dla członkostwa Polski w NATO i UE.

   

  Według Heiko Maasa zadaniem dla Polski i Niemiec jest przezwyciężenie podziałów w Europie – może się to udać, jeżeli oba kraje wyciągną wspólne wnioski z różnych historycznych doświadczeń i będą się nimi kierować w swoich działaniach. Heiko Maas zaapelował też o większe zrozumienie dla polskich obaw związanych z rezygnacją z części suwerenności na rzecz Unii Europejskiej. Jednak, zdaniem ministra Maasa, zachowanie narodowej suwerenności będzie możliwe tylko w ramach Unii. Do tego niezbędna jest prawdziwa europejska polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa. Jej centralnym elementem powinna być nowa, budowana wspólnie, europejska polityka wschodnia.

   

  Wystąpienie powitalne Ambasadora RP, prof. Andrzeja Przyłębskiego, zawierało przypomnienie ważnego faktu, że Polska nie powstała przed stu laty, lecz że sto lat temu odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli, będąc wcześniej przez długi czas wzorem demokracji i wolności dla całej Europy.

   

  Ambasador podkreślił, że w historii stosunków polsko-niemieckich wydarzyło się wiele dobrego. Ambasador nawiązał w tym miejscu do idei utworzenia w Polsce i w Niemczech muzeów wspólnej historii – na wzór muzeum Polin. Zwrócił jednak uwagę, że ponad połowa ostatnich stu lat niemieckiej polityki wobec Polski była katastrofalna. Zdaniem Ambasadora była to „epoka, w której niemieckie poczucie wyższości ujawniło się w całej swej okropności, a niemieckie interesy stały zawsze na pierwszym miejscu, zaś ich egzekwowanie ostatecznie zakończyło istnienie młodego Państwa Polskiego i to z niewyobrażalną brutalnością.

   

  Ambasador Przyłębski mówił także o tym, że wzajemne relacje skomplikował podział na dwa bloki polityczne i zmiana polskich granic. Przełom roku 1989 też nie potoczył się tak, jak wymarzyła to sobie większość Polaków. Ambasador wskazał również na wypracowany z dużym wysiłkiem „Traktat o dobrym sąsiedztwie”, który z dzisiejszego punktu widzenia nie jest zadawalający, nie mówiąc już o tym, że niektóre jego zapisy nie zostały do dzisiaj urzeczywistnione. „Kontynuujemy jednak rozmowy” – podkreślił Ambasador, przypominając, że przed dwoma tygodniami odbyły się w Warszawie polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe.

   

  Ambasador wyraził również zadowolenie z faktu, że dzisiejsze Niemcy liczą się z Polską, i że nasz kraj jest postrzegany jako partner przy rozwiązywaniu kryzysów Unii Europejskiej oraz liczący się, chociaż czasem trudny partner przy jej reformowaniu. Wspomniał także o ważnych projektach, inicjowanych przez Polskę, np. inicjatywa Trójmorza.

   

  Na zakończenie swojego wystąpienia Ambasador Przyłębski pogratulował organizatorom pomysłu zorganizowania konferencji, jej sensownego programu oraz życzył konferencji dobrego przebiegu i owocnych rezultatów.

   

  Ważnym punktem programu pierwszego dania konferencji była również dyskusja o przyszłości relacji polsko-niemieckich. Wzięli w niej udział współprzewodniczący polsko-niemieckiej grupy międzyparlamentarnej – poseł na Sejm Bartłomiej Wróblewski i deputowany do niemieckiego Bundestagu Manuel Sarrazin oraz szefowa Instytutu Zachodniego w Poznaniu Justyna Schulz i analityk niemieckiej Fundacji Nauka i Polityka Kai-Olaf Lang.

   

  Pełny tekst przemówienia Ambasadora Andrzeja Przyłębskiego z okazji otwarcia konferencji „Ein Jahrhundert deutsche Polenpolitik (1918-2018)“ [Stulecie niemieckiej polityki wobec Polski 1918-2018] do pobrania

  w języku niemieckim (plik PDF)

  w tłumaczeniu na język polski (plik PDF)

   

  IMG_3715
  IMG_3716
  IMG_3724
  IMG_3733
  IMG_3734
  IMG_3737
  IMG_3748
  IMG_3749
  IMG_3752
  IMG_3764
  IMG_3767

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: