close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 9 października 2018

  4 października 2018 r. w siedzibie Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) w Berlinie odbyła się polsko-niemiecka konferencja pt. „Wspólnie w przyszłość - Wizja 2030”.

   

   

  Celem konferencji było lepsze zapoznanie polskich i niemieckich regionów ze „Wspólną Koncepcją Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030”, przyjętą w grudniu 2016 r. przez Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

   

  Koncepcja jest wizją planistyczno-przestrzenną, pokazującą potencjał i możliwości rozwoju, zawierającą sugestie dotyczące polepszenia integracji regionu, mobilizacji zasobów oraz propozycje poprawy połączeń transportowych.

   

  Ze strony niemieckiej w konferencji uczestniczyli m. in. premier Brandenburgii i koordynator rządu RFN ds. niemiecko-polskiej współpracy społecznej i przygranicznej, dr Dietmar Woidke; sekretarz stanu w BMI, dr Markus Kerber czy sekretarz stanu kraju związkowego Meklemburgia - Pomorze Przednie, Ina-Maria Ulbrich.

   

  Ze strony polskiej natomiast w wydarzeniu udział wzięli: wicemarszałek województwa wielkopolskiego, pan Wojciech Jankowiak; dyrektor w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Krzysztof Żarna; kierownik w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Mariusz Goraj oraz dyrektor w Instytucie Rozwoju Terytorialnego Województwa Dolnośląskiego, Maciej Zathey.

   

  W obradach uczestniczył też dr Walter Deffaa - specjalny doradca Europejskiego Komisarza ds. Polityki Regionalnej. Przedstawicielem Ambasady RP w Berlinie na konferencji był radca-minister Tadeusz Oliwiński z Wydziału Ekonomicznego.

   

  W części otwierającej konferencję min. Tadeusz Oliwiński odczytał skierowane do uczestników konferencji wystąpienia min. Artura Sobonia - sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz min. Renaty Szczęch - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Koordynatorki ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy Przygranicznej i Regionalnej.

   

  W części programowej konferencji omawiano strategiczne znaczenie Wspólnej Koncepcji Przyszłości w m. in. takich kwestiach jak trwały i zrównoważony wzrost, połączenia transportowe, nauka czy jakość życia.

   

  W swoich wystąpieniach przedstawiciele regionów wysoko oceniali przyjętą Koncepcję jako odpowiadającą wyzwaniom XXI wieku. Koncepcję wysoko ocenił też w swoim wystąpieniu dr W. Deffaa, który stwierdził, że może ona być wzorem dla współpracy innych regionów przygranicznych w ramach UE.

   

  W popołudniowym panelu podsumowano wyniki konkursu na transgraniczne projekty w zakresie zagospodarowania przestrzennego w ubiegłych latach. Na konferencji oficjalnie otworzono też Konkurs MORO na projekty, które mają na celu wdrożenie Wspólnej Koncepcji Przyszłości. Projekty będzie można zgłaszać do 4 grudnia br. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na polsko-niemieckiej konferencji planowania przestrzennego, planowanej na wiosnę 2019 roku w Berlinie.

  StS-Kerber_2018
  GBR-Oliwinski_2018
  StS-Lüscher_2018
  MP-Woidke_2018
  Min-Schneider_2018
  Dir-Zathey_2018
  StS-Ulbrich_2018
  Dir-Zarna_2018
  RL-Goraj_2018
  StS-Schneider_2018
  SB-Deffaa_2018
  VM-Jankowiak_2018
  Ko-Vors-ROA-Swiatecka-Wrona+Erdmenger_2018
  Disk_2018

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: