close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 29 kwietnia 2018

  Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zostały wydane w roku 2017. Historycy mogą zgłaszać swoje prace do 15 maja 2018 r.

   

   

  Do konkursu można zgłaszać wyłącznie publikacje książkowe, zarówno monografie naukowe, publikacje popularno-naukowe i edycje źródeł – w których liczba autorów nie przekracza trzech.
  Dla zwycięzcy Konkursu w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. EUR, dla zwycięzcy w kategorii najlepsza publikacja z zakresu historii polskiej dyplomacji – 20 tys. PLN.

   

  Nagrody w konkursie przyzna Minister Spraw Zagranicznych na wniosek Rady Dyplomacji Historycznej.

   

   

  Zasady zgłaszania publikacji:

   

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac w terminie do dnia 15 maja 2018 r. (decyduje data wpływu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

   

  Prace na konkurs należy zgłaszać w postaci 3 egzemplarzy publikacji, dołączając (jeśli to możliwe) publikowane recenzje, opinie i recenzje wydawnicze.

   

  Tegoroczna edycja konkursu obejmuje wyłącznie prace wydane w roku 2017.

   

  Publikacje prosimy przesyłać na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa; z dopiskiem na kopercie „Konkurs Historyczny Ministra SZ”; lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

   

  MSZ nie odsyła egzemplarzy publikacji zgłoszonych na konkurs.

   

  Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać wyłącznie na adres: dariusz.pawlos@msz.gov.pl

  z podaniem w tytule nazwy: „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.

   

  Podstawowym kryterium oceny prac będzie wartość merytoryczna publikacji z punktu widzenia realizacji polskiej polityki zagranicznej.

   

  Szczegółowe zasady konkursu określa: Zarządzenie nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych (wraz z załącznikami).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: