close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 31 maja 2017

  We wtorek, 30 maja, Ambasador Andrzej Przyłębski wręczył Henrykowi Błaszczykowi oraz Kazimierzowi Michalczykowi Krzyże Wolności i Solidarności.

  Henryk Błaszczyk był pracownikiem KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich. Po ogłoszeniu stanu wojennego i delegalizacji struktur związkowych przez władze, w dniach 15-17.XII.1981 r. na terenie kopalni przeprowadzono strajk okupacyjny. Henryk Błaszczyk był jednym ze współorganizatorów akcji strajkowej oraz wiceprzewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność”.  W konsekwencji swojej nieprzejednanej postawy wraz innymi członkami komitetu strajkowego został zwolniony z pracy, a następnie aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Zabrzu. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu został skazany na 3 i pół roku pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych na 3 lata. W grudniu 1983 r. Pan Błaszczyk podjął decyzję o emigracji wraz z rodziną do RFN. Decyzją Sądu Najwyższego z dnia 19.06.1992 r. ciążący na nim wyrok został uchylony.

   

  Kazimierz Michalczyk był od 1980 r. aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. Działał m.in. w Komitecie Założycielskim, współprzewodniczył Komisji Zakładowej w Bazie Sprzętu i Transportu KBMPW Famont. Po 13 grudnia 1981 był członkiem Drugiego Garnituru Gliwickiej Delegatury RKW „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz organizatorem struktur informacji i kolportażu. Był współwydawcą i kolporterem pisma Delegatury „Manifestacja Gliwicka” oraz współzałożycielem pierwszej drukarni sitodrukowej Delegatury (pn. Bratniak). Uczestniczył także w tworzeniu rozgłośni  Radia Solidarność w Gliwicach. 5 listopada 1982 został zatrzymany przez MO w Gliwicach, a następnie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Katowicach i w Zabrzu-Zaborzu. Przebywał tam do 9 grudnia 1982 r. Po opuszczeniu  Ośrodka Kazimierz Michalczyk wyjechał na emigrację do RFN. Odznaczony został Krzyżem Semper Fidelis (2006), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

   

  IMG_4585
  IMG_4587
  IMG_4606
  IMG_4607
  IMG_4615
  IMG_4616
  IMG_4621
  IMG_4604

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: