close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 1 sierpnia 2019

  14.07.2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie Ustawy o Karcie Polaka (Dz.U. 2019 r., poz. 1095), która rozszerza zakres stosowania Ustawy o Karcie Polaka na obywateli wszystkich państw i osoby posiadające status bezpaństwowca - z wyłączeniem obywateli polskich oraz osób posiadających zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polaków i Polonii na całym świecie, 25 czerwca br. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie Ustawy o Karcie Polaka. Ustawa weszła w życie 14 lipca 2019 r.

   

  Od tego dnia Karta Polaka może być przyznana każdej osobie, która nie posiada polskiego obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP, a która zadeklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni odpowiednie warunki.

   

  Celem wprowadzonej zmiany jest udzielenie wsparcia wszystkim Rodakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich polskiej tożsamości, związków z językiem i kulturą polską.

   

  Karta Polaka ułatwia także osobom przyjeżdżającym do Polski osiedlenie się na stałe, a następnie uzyskanie polskiego obywatelstwa.

   

   

  Aby otrzymać Kartę Polaka należy:

   

  1. w obecności Konsula RP złożyć pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.
  2. wykazać się przynajmniej podstawową znajomością języka polskiego oraz znajomością i kultywowaniem polskich tradycji i zwyczajów.
  3. Osoba ubiegająca się o Kartę Polaka powinna wykazać, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było polskiej narodowości.
  4. Można też przedłożyć zaświadczenie uprawnionej organizacji polskiej lub polonijnej, które  potwierdza aktywne zaangażowanie wnioskodawcy w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.

   

   

  Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznania Karty Polaka zamieszczone są w zakładce „Informacje konsularne”.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: