close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 8 lipca 2019

  2 lipca 2019 r. w siedzibie Fundacji proWissen Potsdam, mieszczącej się w Forum Edukacji w centrum Poczdamu, odbyło się oficjalne otwarcie wystawy „15 lat Polski w Unii Europejskiej”, przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Centrum Europejskie Natolin. Wystawę otworzył Ambasador RP w Niemczech, prof. Andrzej Przyłębski.

   

   

  W wydarzeniu uczestniczyło ok. 45 osób, w tym Stefan Ludwig - Minister Sprawiedliwości, Europy i Ochrony Konsumenta Brandenburgii oraz członkowie Parlamentu Brandenburgii Klara Geywitz i Rainer von Raemdonck. Obecni byli również przedstawiciele ambasad części krajów, które razem z Polską przystąpiły w 2004 r. do Unii Europejskiej.

   

  W swojej przemowie Ambasador Przyłębski podkreślił w pierwszej kolejności znaczenie „Solidarności” oraz wyborów w Polsce w 1989 r., bez których nie byłoby dzisiaj wolnej Europy. Ponadto w nawiązaniu do przystąpienie Polski do UE podkreślił m.in. szybki rozwój gospodarczy naszego kraju, wykorzystanie funduszy europejskich, zaangażowanie Polski w Inicjatywę Trójmorza, V4, a także zaangażowanie na rzecz Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów Zachodnich. Ambasador Przyłębski przedstawił również wyzwania, przed którymi stoi dzisiaj UE, w tym głównie zagrożenia płynące z koncepcji Unii dwóch prędkości, unijnego systemu ważenia głosów, stawiający w uprzywilejowanej pozycji największe państwa członkowskie Unii, czy też tworzenie tzw. unii elit. W sowiej przemowie polski dyplomata nawiązał również do wykładu Ministra Spraw Zagranicznych RP, prof. Jacka Czaputowicza, na Uniwersytecie Humboldtów 18 czerwca 2019 r.

   

  Minister Stefan Ludwig z kolei dziękował polskiej placówce za wybór stolicy Brandenburgii do prezentacji tej wystawy, gdyż Polska ma dla Brandenburgii wyjątkowe znaczenie. Tutaj nawiązał w pierwszej kolejności do znaczenia „Ruchu Solidarności” dla przemian w byłej NRD. „Polacy stworzyli w latach osiemdziesiątych, dzięki swoim aspiracjom wolnościowym, podłoże do zmiany systemu w NRD i późniejszego zjednoczenia Niemiec. W ten sposób już wtedy ukształtowali los Brandenburgii. Dzisiaj, we wszystkich niemal sferach życia, doświadczamy wzbogacenia, które wynika z otwarcia granic i stosunków sąsiedzkich” – kontynuował Ludwig. Zaprezentował również kilka przykładów znaczenia naszego kraju dla Brandenburgii m.in. fakt, że Polska jest od 2017 r. najważniejszym partnerem handlowym Brandenburgii; z naszym krajem zawarto aż 80 partnerstw komunalnych oraz 220 partnerstw szkolnych; czy też, że powstanie projektów ponadgranicznych INTERREG A i PHARE.

   

  Wystawę „15 lat Polski w Unii Europejskiej” można oglądać w Poczdamie do 14 sierpnia br. Adres ekspozycji: Wissenschaftsetage (WIS) im Bildungsforum Potsdam, Am Kanal 47, 14467 Potsdam.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: