close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 27 września 2018

  26 września 2018 roku w Ambasadzie RP w Berlinie obchodziliśmy święto Polskiej Policji. Gospodarzem święta był Ambasador Andrzej Przyłębski, a organizatorem całej uroczystości Oficer Łącznikowy Polskiej Policji w Niemczech – młodszy inspektor Wiesław Gom.

   

   

  Na uroczystości w Ambasadzie RP w Berlinie Komendanta Głównego Policji reprezentował insp. Łukasz Wiliński – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji. Przygraniczne Komendy Wojewódzkie Policji reprezentowali: nadinsp. Helena Michalak – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., nadinsp. Jacek Cegieła – Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie oraz nadinsp. Tomasz Trawiński – Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu. W uroczystości uczestniczyli insp. Andrzej Łapiński – Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, Pan insp. Tomasz Wieczorek – Naczelnik Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Gorzowie Wlkp., oraz mł. insp. Jarosław Tchorowski – Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze.

   

  Na zaproszenie Oficera Łącznikowego polskiej Policji w Niemczech do Ambasady RP w Berlinie przybyli liczni przedstawiciele strony niemieckiej: z Federalnego Urzędu Kryminalnego, Służby Celnej oraz Policji Federalnej. Obecni byli przedstawiciele kierownictwa Policji Landowej z Brandenburgii, Saksonii, Berlina oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego. Na uroczystość przybyli również zagraniczni Oficerowie Łącznikowi Policji z Ukrainy, Rumunii oraz Francji.

   

  W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele Ambasady RP w Berlinie, Attachatu Obrony oraz Oficer Łącznikowy Straży Granicznej.

   

  Przybyłych gości powitał gospodarz uroczystości Ambasador RP w Niemczech, prof. Andrzej Przyłębski. Głos w imieniu Komendanta Głównego Policji zabrał insp. Łukasz Wiliński - Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. W imieniu strony niemieckiej głos zabrał Karl-Heinz Schröter – Minister Spraw Wewnętrznych Landu Brandenburgia.

   

  Głównym punktem uroczystości było wręczenie Hansowi-Jürgenowi Mörke – Prezydentowi Policji Landu Brandenburgia Srebrnego Medalu Za Zasługi dla Policji na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wybitne zaangażowanie w rozwój polsko-niemieckiej współpracy policyjnej.

   

  W wystąpieniach, obok życzeń i gratulacji z okazji jubileuszu, podkreślano bardzo dobry poziom współpracy polskiej i niemieckiej Policji oraz znaczenie wzajemnych polsko-niemieckich kontaktów, szczególnie na obszarach przygranicznych.

   

  Organizacja uroczystości rocznicowych w kraju akredytacji jest zgodna z celami misji Oficerów Łącznikowych Policji. To świetna okazja do zacieśniania współpracy policyjnej oraz promowania wizerunku polskiej Policji za granicą.

   

  Źródło: mł. insp. Wiesław Gom – Oficer Łącznikowy polskiej Policji w Niemczech

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: