close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ŻONA AMBASADORA

 •  

  Żoną Ambasadora Andrzeja Przyłębskiego, biorącą aktywny udział w życiu Ambasady, jest Julia Przyłębska – Prezes Trybunału Konstytucyjnego RP.

  Julia Przyłębska urodziła się 16 listopada 1959 r. w Bydgoszczy.

  W 1982 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Podczas studiów działała w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów.

  W latach 1984-1988 odbyła aplikację sędziowską i asesurę w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Od 1988 do 1991 r. była sędzią Sądu Rejonowego w Poznaniu, w Wydziale Cywilnym Nieprocesowym.

  W latach 1991-1998 orzekała najpierw jako sędzia delegowany, a następnie sędzia Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu w Wydziale Ubezpieczeń Społecznych. Od 1990 do 1992 r. była Przewodniczącą Rady Pracowniczej w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. W latach 1990-1997 była członkiem i zastępcą Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu.

  Od 1998 do 2001 r., po zrzeczeniu się stanowiska sędziego, na okres pracy w służbie dyplomatycznej pracowała jako konsul i dyplomata w Ambasadzie RP w Kolonii i Berlinie.

  W 2001 r. po przedstawieniu wniosku przez Krajową Radę Sądownictwa , na podstawie postanowienia Prezydenta RP została sędzią Sądu Okręgowego w Poznaniu i wróciła do orzekania w Wydziale VII Ubezpieczeń Społecznych.

  W 2003 r. ponownie zrzekła się stanowiska sędziego i rozpoczęła pracę dyplomaty w Ambasadzie RP w Berlinie.

  Jako przedstawiciel Ambasady RP była członkiem grupy negocjacyjnej dotyczącej odszkodowań z tytułu pracy przymusowej. Była odpowiedzialna za współpracę Rzecznika Interesu Publicznego z Urzędem ds. akt Stasi – doprowadziła do nawiązania kontaktów pomiędzy urzędami a później koordynowała współpracę z IPN. Była członkiem zespołu ds. pozyskiwania informacji przez obywateli polskich z Archiwum w Arolsen. Doprowadziła do zwrotu w 2006 r. nieruchomości nabytej przez rząd RP w 1939 r. na budowę Instytutu Polskiego w Berlinie. Przygotowywała dla MSZ analizy prawne z zakresu prawa krajowego i międzynarodowego. W latach 2005-2007 koordynowała rozmowy w sprawie odszkodowań związanych z działaniami III Rzeszy oraz przyznania Polonii w Niemczech statusu mniejszości.

  Odznaczona medalem Stowarzyszenia Żydów Kombatantów RP i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej.

  W 2007 r., na podstawie postanowienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, wróciła na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu w Wydziale VIII Ubezpieczeń Społecznych.

  Od 2009 r. zastępca Przewodniczącej Wydziału, a od 1 lipca 2015 r. przewodnicząca Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

  Brała udział w stażach europejskich oraz konferencjach na temat prawa krajowego i europejskiego.

  W grudniu 2015 r. została wybrana przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a 21 grudnia 2016 r. została powołana przez Prezydenta RP na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: