close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PROGRAM STAŻY PARLAMENTARNYCH

 • Projekt organizowany w Polsce przez Kancelarię Sejmu we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim

   

  Dobór uczestników
  Weryfikacja kandydatów następuje w dwustopniowej procedurze. W pierwszej kolejności wyboru dokonuje Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie wspólnie z przedstawicielami Kancelarii Sejmu. Następnie wybrani kandydaci są zapraszani na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną do Berlina. Koszty podróży na tę rozmowę ponoszą sami kandydaci. Rozmowę tę przeprowadza wysokiej rangi komisja kwalifikacyjna, składająca się z posła na Sejm RP oraz przedstawicieli: Uniwersytetu Warszawskiego, Kancelarii Sejmu, Ambasady RP w Berlinie, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Parlamentaryzmu.
   

  Warunki przyjęcia
  • obywatelstwo niemieckie
  • studia wyższe potwierdzone dyplomem
  • bardzo dobra znajomość języka polskiego
  • wiek - w chwili rozpoczęcia stażu kandydat nie powinien przekraczać 30 lat
  • planowane zatrudnienie w sektorze publicznym (administracja, środki masowego przekazu, partie polityczne, organizacje pozarządowe, oświata itp.).

   

  Wniosek
  Pełny wniosek musi zawierać następujące dokumenty:
  W języku polskim:
  Podanie [PDF, 14.7 KB]
  Kwestionariusz osobowy [PDF, 22.8 KB]
  • Potwierdzenie dobrej znajomości języka polskiego
   

  W języku polskim oraz w języku ojczystym:
  • Życiorys
  • Uzasadnienie powodów ubiegania się o staż
  • Dokument potwierdzający ukończenie studiów
  • Dwa listy polecające (w tym jeden od nauczyciela akademickiego)*
  • Zaświadczenie lekarskie*
  * nie wymaga się tłumaczenia dokumentu oryginalnego w języku niemieckim lub angielskim
   

  Inne załączniki:
  • dwa zdjęcia paszportowe
  • Urzędowo potwierdzona kopia dowodu tożsamości
   

  Komplet dokumentów należy składać do dnia 30 listopada każdego roku na adres:
  Botschaft der Republik Polen
  Lassenstr. 19-21
  14193 Berlin
  E-mail: berlin.amb.sekretariat@msz.gov.pl
  Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Sejmu RP:
  http://mpsp.sejm.gov.pl/

   

  MIĘDZYNARODOWY PROGRAM STAŻY PARLAMENTARNYCH (MPSP) POD PATRONATEM MARSZAŁKA SEJMU

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: