close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STYPENDIUM W BUNDESTAGU

 • Bundestag przyznaje co roku młodym ludziom zainteresowanym polityką 5-miesięczne stypendium parlamentarne. Oferta skierowana jest do absolwentów szkół wyższych z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, którzy chcieliby w swoich krajach ojczystych propagować podstawowe wartości demokratyczne. Celem programu dającego praktykantom możliwość zapoznania się z pracą niemieckiego Bundestagu jest wspieranie i umacnianie kontaktów Republiki Federalnej Niemiec z biorącymi udział w przedsięwzięciu krajami.

  Stypendium trwa co roku od 1 marca do 31 lipca. Główną częścią programu jest praktyka odbywana u jednego z członków Bundestagu, podczas której stypendysta bierze czynny udział w pracach danego biura poselskiego. Oprócz miesięcznego wsparcia finansowego w wysokości 450 euro, uczestnikom przysługuje bezpłatne zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne, NNW i OC oraz zwrot kosztów podróży do Berlina i z powrotem.
  Warunkiem ubiegania się o stypendium jest:
  • obywatestwo kraju biorącego udział w projekcie
  • ukończone studia wyższe
  • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego
  • wiek poniżej 30 roku życia w momencie rozpoczęcia stypendium
  Więcej informacji o stypendium można uzyskać na stronie www.bundestag.de/ips

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: