close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • 15 listopada 2018 (ostatnia aktualizacja: 5 marca 2019)

   

   

  NUMER ZAMÓWIENIA   

  AMB.BERL.BB.741.1.2018.

  DATA PUBLIKACJI   

  2018.11.15 09:30

  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA   

  Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi.  Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)   

  79111000-5 – usługi prawnicze.

  RODZAJ ZAMÓWIENIA   

  Usługi

  OSOBY DO KONTAKTU   

  Franciszek Dorosz, Jan Czarniecki

  KONTAKT   

  berlin.amb.przetarg@msz.gov.pl

   

   

   

   

  OPIS ZAMÓWIENIA

   

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej, w zakresie prawa niemieckiego i polskiego, Projektu pn.: „Budowa nowej siedziby Ambasady RP w RFN” polegającej na pomocy Zamawiającemu w wyłonieniu Wykonawców oraz świadczeniu usług doradztwa prawnego w trakcie realizacji robót budowlanych.

   

  ZAŁĄCZNIKI

   

  Pliki do pobrania z dnia 15 listopada 2018 r.

   

  Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi doradcy prawnego (Plik PDF)

  Formularze dokumentów (Pliki Word)

  Dobrowolne ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE (Plik PDF) (tylko po polsku)

   

   

  Dodatkowe pliki do pobrania z dnia 28 listopada 2018 r.

   

  Wyjaśnienia do Ogłoszenia

  Zmiany Ogłoszenia

  Załączniki do zmiany Ogłoszenia (Plik PDF)

  Załączniki do zmiany Ogłoszenia (Plik Word)

   

   

  Dodatkowy plik do pobrania z dnia 29 listopada 2018 r.

   

  Wyjaśnienia 2 do Ogłoszenia (Plik PDF)

   

   

  Dodatkowy plik do pobrania z dnia 30 listopada 2018 r.

   

  Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu (Plik PDF)

   

   

  Dodatkowe pliki do pobrania z dnia 4 grudnia 2018 r.

   

  Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE (Plik PDF) (tylko po polsku)

  Wyjaśnienia 3 do Ogłoszenia (Plik PDF)

  Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu (Plik PDF)

  Załączniki do zmiany Ogłoszenia (Plik PDF)

  Załączniki do zmiany Ogłoszenia (Plik Word)

   

   

  Dodatkowe pliki do pobrania z dnia 10 grudnia 2018 r.

   

  Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE (Plik PDF) (tylko po polsku)

  Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu (Plik PDF)

   

   

  Dodatkowe pliki do pobrania z dnia 2 stycznia 2019 r.

   

  Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE (Plik PDF) (tylko po polsku)

  Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu (Plik PDF)

   

   

  Dodatkowe pliki do pobrania z dnia 9 stycznia 2019 r.

   

  Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu (Plik PDF)

  Formularz oferty ze zmianami (plik PDF)

  Formularz oferty ze zmianami (Plik Word)

  Istotne postanowienia umowy ze zmianami (plik PDF)

   

   

  Dodatkowy plik do pobrania z dnia 17 stycznia 2019 r.

   

  Informacja z otwarcia ofert (Plik PDF)

   

   

  Dodatkowy plik do pobrania z dnia 22 lutego 2019 r.

   

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik PDF)

   

   

  Dodatkowy plik do pobrania z dnia 5 marca 2019 r.

   

  Informacja o udzieleniu zamówienia (Plik PDF)

   

   

  Informujemy, że na niemieckojęzycznej stronie internetowej Ambasady zamieściliśmy tłumaczenia na język niemiecki wszystkich dokumentów.

   

  Podkreślamy, że wiążące są dokumenty w j. polskim, tłumaczenia mają charakter pomocniczy.

   

   

  Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir Übersetzungen aller Dokumente auf der deutschsprachigen Website der Botschaft veröffentlicht haben.

   

  Wir möchten betonen, dass Dokumente in polnischer Sprache verbindlich sind, Übersetzungen haben Hilfscharakter.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: