close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRACA I ŻYCIE W NIEMCZECH

 •  

   

  Szanowni Państwo,

   

  decyzja o wyjeździe za granicę należy do tych najtrudniejszych w życiu i jako taka powinna być dobrze przemyślana i przygotowana. Zbiór informacji i poradników zamieszczony na tej stronie ma pomóc
  w przygotowaniach i wskazać te obszary i informacje, które mogą okazać się pomocne
  w trakcie pobytu w Niemczech.

   

  Przebywając na terytorium Niemiec a w szczególności decydując się na osiedlenie, należy mieć na uwadze, iż w pełni podlega się miejscowym przepisom prawa cywilnego, karnego, pracy oraz administracyjnego i podatkowego.

   

  Nieświadomość tego może być przyczyną poważnych komplikacji. Miejscowe przepisy będą miały bowiem zastosowanie w sprawach regulowanych prawem pracy oraz prawem cywilnym.
  W przypadku konfliktu pracownika z pracodawcą do rozstrzygania sporów właściwe będą niemieckie sądy i instytucje. W zakresie stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi zamieszkałymi legalnie na terytorium Niemiec również właściwe będą niemieckie sądy i instytucje. W uzasadnionych miejscowym prawem przypadkach  instytucje te mają prawo ingerować w te relacje, o ile stwierdzą zagrożenie dobra dziecka. Fakt, iż rodzice i dziecko są polskimi obywatelami nie odgrywa decydującej roli – kluczowe jest zamieszkiwanie na terytorium Niemiec.

   

  Obywatel polski przebywający w Niemczech nie tylko ponosi przewidziane tutejszym prawem konsekwencje drobnych wykroczeń lecz także, w przypadku popełnienia czynu karalnego będzie sądzony przed niemieckim sądem na podstawie tutejszego prawa, zaś ewentualna karę będzie odbywać w miejscowym więzieniu.

   

  Poniżej przedstawiamy zbiór wybranych poradników i informatorów, które mogą być przydatne zarówno dla osób planujących dopiero wyjazd do Niemiec jak i dla tych których już mieszkają
  w Niemczech.

   

   

  Ogóle informacje

   

  1. Polak za granicą  – ogólna informacja dla obywateli polskich planujących wyjazd za granicę.

   

   

  Przyjazd do Berlina

   

  1. Witamy w Berlinie – wielojęzyczna broszura zawierająca się wyczerpujące informacje dla osób planujących osiedlić się w Berlinie.

   Przejdź tutaj

   

   

  Praca w Niemczech - Poradniki

   

  1. Poradnik dla poszukujących pracy w Niemczech - poradnik jest zbiorem podstawowych informacji na temat warunków pracy oraz pobytu w Niemczech. Krok po kroku omawia problemy na jakie może natrafić osoba migrująca do Niemiec w celu zarobkowym.

   Pobierz tutaj

    

  2. Zatrudnienie Polaków w Niemczech - opracowanie WPHI w Berlinie, poświęcone prawu pracy w Niemczech. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w publikacji przybliżą państwu uregulowania dotyczące niemieckiego prawa pracy i okażą się interesujące dla szerokiej grupy czytelników.

   Pobierz tutaj

    

  3. Wiedza Chroni! Co powinno się wiedzieć jeżeli chcesz pracować w Niemczech - broszura przygotowana przez centralę niemieckich związków zawodowych DGB.

   Pobierz tutaj 
    

  4. Biuro ds. Równego Traktowania Pracowników UE.  Celem Biura ds. Równego Traktowania Pracowników UE jest wspieranie obywateli Unii w korzystaniu z praw, które przysługują im w Niemczech w ramach swobody przepływu pracowników. Usługi Biura są adresowane przede wszystkim do pracowników z Unii Europejskiej i ich rodzin oraz do specjalistów zatrudnionych w różnych poradniach.

   Kliknij tutaj

   

   

  Zasiłek na dziecko (Kindergeld)

   

  1. Informator o zasadach przyznawania i wypłacania zasiłku na dziecko przygotowany przez Kasę Świadczeń Rodzinnych Federalnej Agencji Pracy.

  Pobierz tutaj

   

   

  Przydatne linki

   

  1. Prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego mają w Polsce osoby wpisane na listę tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości RP  (Kliknij żeby wy świetlić listę)

    

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: