close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 29 sierpnia 2019

  Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1506) głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7:00-21:00.

   

  Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 r.

   

  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w obwodach utworzonych za granicą zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 684, z późn. zm.).

   

  Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1506) głosowanie odbędzie się w:

   

   

  niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7:00-21:00.

   

   

  • Głosowanie w obwodach utworzonych za granicą odbędzie się w dniu głosowania w kraju, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym.

   

  • Obywatele polscy przebywający poza granicami kraju będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście (nie ma możliwości głosowania korespondencyjnego).

   

  • Zgodnie z ogłoszonym przez Prezydenta RP kalendarzem wyborczym informacja o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych ma być podana do publicznej wiadomości do dnia 22 września 2019 r.

   

  • Informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Berlińskim Okręgu Konsularnym, zgłaszaniu się do spisu wyborców i inne istotne z punktu widzenia wyborcy informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Ambasady RP w Berlinie, jak również dostępne w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Berlinie.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: