close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 25 czerwca 2019

  Przypominamy, że od 2016 r. uczniowie szkół polonijnych oraz osoby uczące się języka polskiego w szkołach obcych systemów oświaty, a także nauczyciele tych szkół mogą otrzymać legitymacje uprawniające do skorzystania: (a) z ulgowych przejazdów transportem publicznym podczas pobytu w Polsce; (b) do wstępu do muzeów i parków narodowych na takich zasadach, jak uczniowie i nauczyciele szkół w Polsce.

  Szanowni Państwo!

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w RFN przypomina, że istnieje możliwość uzyskania darmowej legitymacji ucznia/nauczyciela polonijnego przez uczniów i nauczycieli szkół polskich, polonijnych oraz działających w publicznym systemie niemieckim, w których nauczany jest j. polski, historia, geografia, kultura polska lub inne przedmioty w j. polskim. Warunkiem otrzymania legitymacji nie jest posiadanie obywatelstwa polskiego.

   

   

  NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

   

  • Legitymacje ucznia i legitymacje nauczyciela wydają konsulowie właściwi ze względu na siedzibę szkoły.
  • W większości przypadków rodzice złożą prosty wniosek i odbiorą legitymację w szkole, w której dziecko pobiera naukę.
  • Szkoły współpracować będą w realizacji tego zadania z konsulatami.
  • Przepisy o legitymacjach uprawniających do zniżek weszły w życie 21.04.2017 r. Zwracamy uwagę, że uprawnienia związane z posiadaniem legitymacji obowiązują wyłącznie na terytorium Polski.
  • W Berlińskim Okręgu Konsularnym wnioski o wydanie legitymacji składać można w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w RFN - osobiście lub pocztą. W wypadku osobistego składania wniosku należy umówić termin wizyty za pośrednictwem systemu e-konsulat (przy wyborze kategorii sprawy prosimy wybrać "sprawy prawne").
  • W wypadku składania wniosku przez rodziców bezpośrednio w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w RFN konieczne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego pobieranie nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w jednej z następujących form:
  1. zaświadczenia wydanego przez szkołę;
  2. adnotacji szkoły na wniosku o wydanie legitymacji;
  3. innego dokumentu potwierdzającego pobieranie nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

   

   

  Więcej szczegółów oraz wnioski o wydanie legitymacji wraz z informacją nt. przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie: berlin.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/poloniawniemczech/legitymacje_szkolne/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: