close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 7 sierpnia 2019

  Ambasador RP w Niemczech, prof. Andrzej Przyłębski, dyrektor zarządzający Fundacji Topografia Terroru, prof. Andreas Nachama, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, dr Jan Ołdakowski oraz byli Powstańcy Warszawscy, Leszek Żukowski i Jan Rybak wspólnie otworzyli 25 lipca w Berlinie w Centrum Dokumentacji Topografia Terroru wystawę „Warschauer Aufstand. Powstanie Warszawskie 1944”.

   

   

  25 lipca br. w Centrum Dokumentacyjnym Topografia Terroru w Berlinie, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Warschauer Aufstand. Powstanie Warszawskie 1944”, przygotowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Patronat nad tym wydarzeniem objęli prezydenci Polski i Niemiec, Andrzej Duda i Frank-Walter Steinmeier.

   

  Na wystawie znajdującej się w ruinach piwnic dawnej siedziby hitlerowskiego terroru; SS, Gestapo i RSHA, ukazano Powstanie Warszawskie na tle historii Polski XX wieku. Część plansz poświęcono również napaści Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku, Polskiemu Państwu Podziemnemu w okresie okupacji, zbrodni katyńskiej, dziejom Polski po 1945 roku oraz demokratycznym przemianom po roku 1989.

   

  Otwarcia wystawy dokonał Ambasador RP w Niemczech - prof. Andrzej Przyłębski wraz z dyr. zarządzającym Fundacją Topografia Terroru - prof. Andreasem Nachamą, dyr. Muzeum Powstania Warszawskiego - dr. Janem Ołdakowskim oraz byłymi Powstańcami Warszawskimi - Leszkiem Żukowskim i Janem Rybakiem.

  W inauguracji uczestniczyli przedstawiciele niemieckiego MSZ, politycy szczebla federalnego i landowego, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, przedstawiciele fundacji politycznych i organizacji pozarządowych, instytucji kultury, a także niemiecka Polonia oraz liczni przedstawiciele polskich i niemieckich mediów.

   

  Otwierający wystawę Ambasador Przyłębski podkreślił jak ogromne znaczenie, nie tylko dla współczesnej Polski, ale i całej Europy, mają dramatyczne wydarzenia sprzed 75 lat, i jak silnie po dzień dzisiejszy oddziałują one na świadomość narodów i ich wzajemne stosunki. Zdaniem Ambasadora niezwykle istotne jest to, by „o tych najtrudniejszych doświadczeniach XX wieku rozmawiali nie tylko specjaliści z różnych dziedzin badań historycznych, ale także zwykli ludzie, a szczególnie wszyscy ci, którzy mają wpływ na kształtowanie opinii publicznej w swoich krajach i na nasze polsko-niemieckie relacje dwustronne. Dzięki temu będziemy zdolni łatwiej omijać rafy wzajemnych uprzedzeń i budować stosunki między naszymi krajami i społeczeństwami w sposób racjonalny i odpowiedzialny – na trwałym fundamencie prawdy”.

   

  Ambasador Przyłębski wyraził pogląd, że „historii nie można zmienić, ale można się z niej wiele nauczyć. Lekcja z Powstania Warszawskiego tu w Berlinie i w Warszawie jest więc dla nas wspólna. Należy zachować pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach i rozwijać dobrosąsiedzkie relacje w duchu zrozumienia przeszłości i szacunku dla najwyższych wartości”.

   

  Osobom zwiedzającym wystawę oraz słuchaczom debaty historycznej, towarzyszącej otwarciu wystawy, Ambasador życzył nie tylko wielu intelektualnych wrażeń, owocujących wieloma inspirującymi refleksjami, ale przede wszystkim tego, żeby Powstanie Warszawskie nie było już mylone z powstaniem w Getcie Warszawskim.

   

  Wystawa ma również swój program towarzyszący, którego pierwszym punktem była debata historyczna pt. „75 lat temu: Powstanie Warszawskie 1944. Pamięć w Polsce i w Niemczech”. Uczestniczyli w niej dyrektor zarządzający Fundacji Topografia Terroru, prof. Andreas Nachama, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, dr Jan Ołdakowski, a także były Powstaniec Warszawski, Leszek Żukowski. Całość moderowała dr Andrea Genest, pracownik naukowy Centrum Dokumentacyjnego Robót Przymusowych Fundacji Topografia Terroru.

   

  Podczas debaty dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski tłumaczył, dlaczego Powstanie jest tak ważnym elementem polskiej polityki pamięci. Jak podkreślił, podjęcie walki nie było „zwykłym powstaniem, lecz ujawnieniem się, wypracowanego w okupowanej Polsce przez jej elity, nowego państwa”. Dyrektor MPW przyznał też, że z oczywistych względów o Powstaniu Warszawskim rozmawia się w Niemczech trudno. Wynika to z dziedzictwa historii, z drugiej jednak strony istnieje wyraźna chęć jej poznania.

   

  Nie zabrakło również pytania o przyszłość relacji polsko-niemieckich. W swojej odpowiedzi prof. Nachama - dyrektor zarządzający Fundacji Topografia Terroru, zaznaczył, że różnice w spojrzeniu na przeszłość między Niemcami a Polską, są naturalne, mogą być jednak „źródłem pracy dla dobrego sąsiedztwa i dobrej przyszłości we wspólnej Europie”. Dyrektor Ołdakowski podkreślił jednak, że dzisiaj Polaków i Niemców nie dzieli już wrogość, ale łączy wspólna praca nad tragiczną przeszłością, czego najlepszym przykładem jest współpraca między muzeami z Berlina i Warszawy.

   

  W debacie historycznej głos zabrał również Leszek Żukowski, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, który jako 15-latek uczestniczył w powstaniu, a po zakończeniu walk więziony był m. in. w niemieckich obozach koncentracyjnych Dachau i Flossenbürg. „Rozpoczynając walkę chcieliśmy pokazać światu, że walczymy o wolność, zagrożoną przez obu agresywnych sąsiadów - Niemcy i Rosję - powiedział 90-letni kombatant. Jego zdaniem, demokratyczne Niemcy „odrobiły lekcję historii”, o czym świadczą jego liczne spotkania z mieszkańcami Niemiec.

   

  Ekspozycja w Centrum Dokumentacyjnym Topografia Terroru (Topographie des Terrors, Niederkirchnerstraße 8, 10963 Berlin) będzie dostępna dla zwiedzających do 13 października 2019 roku.

  aaa
  aDSC_0585
  aDSC_0591
  aDSC_0601
  aDSC_0606
  aDSC_0609
  aDSC_0610
  aDSC_0625
  aDSC_0630
  aDSC_0640
  aDSC_0645
  aDSC_0654
  aDSC_0656
  aDSC_0657
  aDSC_0660
  aDSC_0663
  aDSC_0667
  aDSC_0674
  aDSC_0681
  aDSC_0686
  aDSC_0699
  aDSC_0701
  aDSC_0704
  aDSC_0711
  aDSC_0723
  aDSC_0724
  aDSC_0725
  aDSC_0732
  aDSC_0734
  aDSC_0756
  aDSC_0762
  aDSC_0773
  aDSC_0778
  aDSC_0785
  aDSC_0790
  aDSC_0794
  aDSC_0800
  aDSC_0810
  aDSC_0827
  aDSC_0847
  aDSC_0861
  aDSC_0866
  aDSC_0869

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: