close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONTAKT

 •  

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie
  Richard Strauss Str. 11, 14193 Berlin-Grunewald


  e-mail (zapytania ogólne): berlin.amb.wk@msz.gov.pl

  Kompetencja terytorialna: Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

  Godziny przyjęć interesantów: Pn., Śr., Cz., Pt. 9:00-14:00; Wt. 13:00-18:00

  Kontakt telefoniczny :

  • Od 29 października 2018 r. wybierając lokalny, niemiecki numer telefonu  0049 30 7001 4800 połączą się Państwo z Centrum Informacji Konsularnej, które udzieli odpowiedzi na pytania w sprawach konsularnych (np. paszportowych, utraty dokumentów, obywatelstwa polskiego, stanu cywilnego).
  • Centrum Informacji Konsularnej pod numerem 0049 30 7001 4800 udziela informacji w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 09:00 do 17:00 czasu warszawskiego.
  • Kontakt z Centrum Informacji Konsularnej jest możliwy także w dni wolne od pracy w Niemczech, które są jednocześnie dniami roboczymi w Polsce.
  • W przypadkach wymagających bezpośredniego kontaktu z konsulem, pracownicy Centrum Informacji Konsularnej doradzą jak postępować.
  • UWAGA! Centrum nie udziela informacji w sprawach wizowych oraz już wszczętych w urzędzie konsularnym

   

  Telefony:

  • Centrum Informacji Konsularnej (Informacja konsularna): 0049 30 7001 4800
  • Wyłącznie w sprawach już rozpoczętych w urzędzie oraz w sprawach wizowych: Tel.: 0049 30 223 13 201, Fax.: 0049 30 223 13 212
  •  
  • Telefon alarmowy - zintegrowany telefon dyżurny 0049 30 7001 4801

  Telefon alarmowy nie jest telefonem informacyjnym

  Kontakt możliwy jest tylko w sprawach losowych, wymagających niezwłocznej interwencji konsula (np. wypadków i spraw kryzysowych), po godzinach pracy urzędu, a także w soboty, niedziele oraz polskie i niemieckie dni wolne od pracy.

   

  Korespondencja:

  • Informujemy, że odpowiedzi na Państwa pytania udzielane są niezwłocznie. Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję (także otrzymaną drogą e-mailową), która nie spełnia wymogów określonych w art 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm). Treść korespondencji powinna zawierać wskazanie:

  - osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi;

  - adresu tej osoby;

  - przedmiotu sprawy, której dotyczy.

   

  Kierownik urzędu konsularnego przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15-16.

  Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: