close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA

 • 7 grudnia 1970 r. Polska i Republika Federalna Niemiec podpisały i ogłosiły wspólny komunikat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych.

  Minęło 40 lat odkąd Polska i Republika Federalna Niemiec podpisały i ogłosiły wspólny komunikat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych. Było to możliwe dzięki zawarciu 7 grudnia 1970 r. Układu między PRL a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków. Do jego podpisania doszło w czasie wizyty Willy Brandta, który jako pierwszy kanclerz RFN oficjalnie odwiedził Polskę. W jej trakcie symboliczny gest kanclerza, uklęknięcie przy Pomniku Bohaterów Getta, stał się wydarzeniem o wymiarze historycznym.
   

  Niemcy są dziś dla Polski jednym z najważniejszych partnerów politycznych i gospodarczych. Zniknęły bariery dzielące nasze społeczeństwa. Nastąpił rozwój dialogu obejmującego wszystkie sfery życia publicznego. Kontakty między naszymi krajami odbywają się na szczeblu prezydentów, szefów rządów i szefów resortów oraz parlamentów. Regularnie prowadzone są przez większość ministerstw i instytucji rządowych spotkania o charakterze roboczym. Działamy także na rzecz umacniania politycznej i gospodarczej jedności Europy. Temu celowi służy współdziałanie w ramach Trójkąta Weimarskiego oraz uzgadnianie stanowisk i wspólne inicjatywy na forum Unii Europejskiej.
   

  W 40. rocznicę ustanowienia stosunków między Polską a Niemcami mamy nadzieję na dalszą dobrą współpracę. Nadal będziemy wspierać także rozwój przyjaznych kontaktów między naszymi społeczeństwami, które są filarem stosunków polsko-niemieckich.

   

   

   

  Rok jubileuszowy

   

  Jubileusz 25-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy to powód do świętowania: Polska i Niemcy są ze sobą tak ściśle związane pod względem politycznym, społecznym i międzyludzkim jak nigdy dotąd. Wspólne polsko-niemieckie instytucje, które Traktat powołał do życia lub które powstały w jego konsekwencji, jak choćby Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej czy Komisja Międzyrządowa do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej zbudowały na przestrzeni lat głębokie wzajemne zaufanie. Wymiar tego pozytywnego rozwoju uchodzi za wzór.


  Rok jubileuszowy daje także pretekst to wybiegnięcia myślą naprzód, porozmawiania o przyszłym kształcie naszych relacji oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań w obliczu wyzwań naszych czasów.

   

  Program obchodów roku jubileuszowego obejmuje szerokie spektrum, począwszy od spotkań w ramach międzypaństwowych formatów aż po mnogość projektów i imprez realizowanych na płaszczyźnie społecznej i kulturalnej. Najważniejszymi wydarzeniami w wymiarze politycznym będą polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe oraz wzajemne wizyty głów obydwu naszych państw. Bogaty własny program zaplanowały instytucje polityczne oraz instytucje społeczeństwa obywatelskiego. Ta różnorodność świadczy o tym, jak bliskie i jak ważne są dzisiaj stosunki łączące obydwa nasze kraje.

   

  Źródło: http://25de.pl/

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: