close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STOSUNKI POLSKO-NIEMIECKIE

 • Podstawy współpracy

   

  • Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej pomiędzy Samorządami i Władzami Terytorialnymi przyjęta w Madrycie w maju 1980 r. Polska przystąpiła do niej w 1993 r. ;

   

  • Traktat między RP a RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany 17 czerwca 1991 r. w którym obie strony zobowiązały się między innymi do wspierania współpracy między regionami, miastami, gminami i innymi jednostkami organizacyjnymi, w szczególności na obszarach przygranicznych.

   

  Instytucjonalne formy współpracy

   

  Polsko - Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

   

  Polsko - Niemiecką Komisję Międzyrządową ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej powołano w drodze wymiany not, konkretyzując postanowienia Traktatu z 1991 r. Ze strony polskiej przewodniczy jej Pan Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w MSW. Po stronie niemieckiej funkcję Współprzewodniczącego pełni Pan dr Peter Schoof, Ambasador Pełnomocnik ds. Stosunków Zewnętrznych Unii Europejskiej oraz Relacji z Państwami Członkowskimi UE w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

  W skład Polsko - Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej wchodzą 4 komitety:

   

  Komitet ds. Współpracy Przygranicznej (ze strony polskiej przewodniczy Pan Marcin Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski; ze strony niemieckiej: Henning Heidemanns, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i ds. Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia);

   

  Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej (ze strony polskiej przewodniczy Pani Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego; ze strony niemieckiej: Pani Angelica Schwall-Düren, Minister ds. Związkowych, Europejskich i Mediów Kancelarii Stanu Nadrenia – Westfalia);

   

  Komitet ds. Edukacji (ze strony polskiej przewodniczy Pan Maciej Jakubowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; ze strony niemieckiej: Pan Sebastian Schröder, Minister ds. Edukacji, Nauki i Kultury Kraju Związkowego Meklemburgia Pomorze-Przednie);

   

  Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej (ze strony polskiej przewodniczy Pani Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Zastępca Dyrektora w Departamencie Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; ze strony niemieckiej Pan Dietmar Horn, Dyrektor Wydziału Polityka Budowlana, Gospodarka Przestrzenna w Federalnym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast).

   

  Zadania Komisji:

  • ułatwianie badania i rozwiązywania problemów w obszarze przygranicznym oraz wspieranie kontaktów i porozumień między państwowymi i niepaństwowymi podmiotami na obszarach po obu stronach granicy polsko-niemieckiej;
  • wspieranie współpracy i kontaktów regionalnych, komunalnych i innych instytucji, zrzeszeń i podmiotów obu państw, których działalność wykracza poza obszar przygraniczny.

   

  Europejska Współpraca Terytorialna

   

  Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

   

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

   

  Współpraca regionalna

   

  Województwo Zachodniopomorskie

   

  Województwo Dolnośląskie

   

  Województwo Lubuskie

   

   

  Współpraca w ramach euroregionów

   

  Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr

   

  Euroregion Pomerania

   

  Euroregion Pro Europa Viadrina

   

  Euroregion Nysa

   

   

  Partnerstwo Odry

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: